Personeel & Veiligheid

Het  arbo- en milieubeleid van SunCatch is erop gericht te komen tot een optimaal werkklimaat waarin ziekteverzuim, persoonlijk letsel, arbeidsongeschiktheid, materiële- en milieuschade worden voorkomen en de productiviteit zowel als de kwaliteit wordt geoptimaliseerd. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving creëren.

Onze medewerkers zijn allemaal VCA-gecertificeerd en werken uitsluitend met gekeurde materialen. Tevens hebben zij de beschikking over alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen welke zij ook verplicht zijn te dragen of te gebruiken.

Tijdens het werkoverleg is veilig werken een vast onderwerp op de agenda. Eenieder is zich bewust van zijn eigen verantwoordelijkheden.

Nieuwe medewerkers of tijdelijke krachten worden voor aanvang van de werkzaamheden uitvoerig geïnformeerd en geïnstrueerd over de van toepassing zijnde regels en voorschriften binnen SunCatch.

De zorg voor veiligheid, gezondheid, kwaliteitsborging, welzijn en milieu omvat het hele bedrijf en ziet zich geruggesteund door de VCA*(2008/5.1) certificatie.

TUV-certificaat 2014